Gastro Update 2010

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronie aktualnej konferencji.

Link do aktualnego Regulaminu - kliknij tutaj